Teleskop Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fot.: Instytut Astronomiczny UWr

Licencja: Copyright