Uwaga: konkurs został zakończony

Przejdź do strony z wynikami konkursu.

 

Konkurs pt. „Przewodnik astronomiczny po Polsce”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Przewodnik astronomiczny po Polsce”.

Celem konkursu jest zebranie informacji, zdjęć, filmów prezentujących różne miejsca i obiekty związane z astronomią i kosmosem. Szczególnie zależy nam na takich, które są mniej powszechnie znane.

Konkurs trwa od 10.11.2022 r. do 10.12.2022 r. do 31.03.2023 r. W tym okresie można nadsyłać zgłoszenia.

Ważne: termin przyjmowania prac został wydłużony do 31.03.2023 r. Jeśli ktoś nadesłał pracę wcześniej, a chciałby ją uzupełnić, to może przysłać uaktualnioną wersję.

Wyniki będą ogłoszone do 30 kwietnia 2023 r. na stronie konkursu, informacja będzie też wysłana e-mailowo do uczestników.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. W pierwszej (kategoria otwarta) może wziąć udział każdy, a druga jest skierowana do szkół (uczniowie oraz nauczyciel lub nauczyciele opiekujący się uczniami).

Przejdź do formularza konkursowego

 

Jak wziąć udział

1. Znajdź w swojej okolicy lub w innym miejscu w Polsce obiekt (np. zegar słoneczny, budynek, pomnik) związany z astronomią lub badaniami kosmosu.

2. Przygotuj opis słowny obiektu, zrób zdjęcie, możesz też nagrać wideo smartfonem.

3. Wyślij swoją pracę poprzez formularz konkursowy

 

Jakie obiekty można opisywać

Zegary słoneczne, pomniki, tablice pamiątkowe, ulice imienia astronomów, teleskopy, obserwatoria, planetaria, muzea, budynki, miejsca pamięci, kratery meteorytowe, a także inne rodzaje obiektów, jeśli mają związek z astronomią lub badaniami kosmosu.

W opisie zawrzyj m.in. informacje o położeniu obiektu, jego nazwie, rodzaju, historii (np. może uda Ci się odnaleźć informacje kiedy powstał). Podaj źródła, jeśli z nich korzystałeś. Wskaż też związki z astronomią lub kosmosem, jeśli nie są oczywiste.

Długość opisu może być dowolna. Są obiekty, o których da się napisać jedynie kilka zdań, a są takie, o których wiadomo więcej i można napisać całą stronę.

Opis przygotuj w pliku Worda lub podobnym, natomiast zdjęcia w plikach JPG.

 

Ile obiektów można opisać

Możesz opisać jeden lub wiele obiektów/miejsc. Jeśli opisujesz wiele obiektów, prześlij je jako jedno zgłoszenie konkursowe.

 

Kategoria otwarta

W tej kategorii w konkursie może wziąć udział każdy chętny. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana może być zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Kategoria dla szkół

Zespoły złożone z uczniów i opiekujących się nimi nauczycieli mogą zgłaszać prace w osobnej „Kategorii dla szkół”. Zachęcamy do opisania swojej szkoły, jeśli nosi imię Mikołaja Kopernika lub innej osoby związanej z badaniami kosmosu. Może Wasza szkoła posiada obserwatorium astronomiczne? Może na jej terenie jest zegar słoneczny?

Zespoły reprezentujące szkoły mogą opisywać też dowolne inne obiekty i miejsca w okolicy, niekoniecznie swoją szkołę.

 

Nagrody

Dla autorów najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody w postaci voucherów na sprzęt astronomiczny (pierwsze miejsce – 2000 zł, drugie miejsce – 500 zł), prenumeraty czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”, wejściówki do muzeów i planetariów, książki i kosmiczne gadżety.

W przypadku kategorii szkolnej, nagrodę otrzymuje szkoła i potem zespół ją reprezentujący samodzielnie zdecyduje jak podzielić nagrodę pomiędzy uczestników.

 

Prawa autorskie

Prawa autorskie do opisu, zdjęć, filmów pozostają przy uczestnikach konkursu. Natomiast zgłaszając pracę na konkurs uczestnik udziela bezterminowej licencji Polskiemu Towarzystwu Astronomicznemu, która pozwala wykorzystywać zgłoszone materiały, w szczególności w Przewodniku astronomicznym po Polsce.

 

Konkurs międzynarodowy

Podobne do polskiego konkursy prowadzone są także w Czechach, Słowacji, Węgrzech. Różnica jest taka, że nie ma tam osobnej kategorii dla szkół. Polacy mogą startować także w tych konkursach, dokonując zgłoszeń poprzez formularze konkursowe w danych krajach. Dany kraj gromadzi opisy i zdjęcia obiektów ze swojego terenu.

Jeśli przykładowo chcesz wystartować w konkursach polskim i słowackim, to dokonaj dwóch osobnych zgłoszeń. W konkursie polskim opisz obiekty na terenie Polski i użyj polskiego formularza zgłoszeniowego, a w konkursie słowackim opisz obiekty na terenie Słowacji i użyj słowackiego formularza.

Prace w danym kraju można przesyłać w języku tego kraju lub w angielskim.